Архів друкованих видань
Всеукраїнської Академії Наук
1919-1931 рр.

На головну
Результат пошуку:


Результатів: 112

Показувати
Показувати по: 281-300 з 112

Назва
Автор
Відділ
Рік видання
Кількість сторінок
Текст розпізнано
Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв'язаних з нею історичних установ Академії в році 1928
Наукові збірники ВУАН №(без номеру)
1930
40
Aa
Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв'язаних з нею історичних установ Академії в році 1927
Наукові збірники ВУАН №(без номеру)
1928
41
Aa
Спроба пояснити процес зміни о, е в нових закритих складах у південній групі українських діялектів
Курило О.
Наукові збірники ВУАН №80
1928
91
Український діялектологічний збірник. Книжка I
Наукові збірники ВУАН №64
1928
179
Українські грамоти. Том перший. XIV в і перша половина XV в.
Розов Вол.
Наукові збірники ВУАН №63
1928
264
За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. Книга п'ята (Записок кол. Історичної секції Українського наукового товариства в Київі том XXXI)
Грушевський Михайло (ред.)
Наукові збірники ВУАН №(без номера)
1926
315
Aa
Kиїв та його околиця в історії і пам'ятках
Грушевський Михайло (ред.)
Наукові збірники ВУАН №45
1926
461
Aa
Збірник праць Жидівської історично-археографічної комісії. Кн. I
Галант І.В. (ред.)
Наукові збірники ВУАН №73
1928
260
Aa
Нарис української історіографії. Джерелознавство. Вип. 2
Багалій Д.
Наукові збірники ВУАН №1-б
1925
113
Aa
Пантелеймон Куліш. Збірник праць комісії для видавання пам'яток новітнього письменства
Єфремов С., Дорошкевич Ол. (ред.)
Наукові збірники ВУАН №53
1927
200
Aa
Цехи на Україні. Том І, вип. І. Суспільно-правові елементи цехової організації
Клименко Пилип
Наукові збірники ВУАН №81
1929
300
Aa
Український діалектологічний збірник. Книжка II
Синявський О.Н., Кримський А.Е. (ред.)
Наукові збірники ВУАН №64, ІІ
1929
277
Aa
Етнографічні писання Костомарова зібрані заходом Академічної комісії української історіографії. Записки б. Українського наукового товариства в Києві. Том XXXV
Костомаров М.; Грушевський Михайло (ред.)
Наукові збірники ВУАН №(без номера)
1930
374
Aa
Хафиз та його пісні (бл. 1300-1389) в його рідній Персії XIV в. та в Новій Европі
Кримьский А.
Наукові збірники ВУАН №9
1924
210
Aa
За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. Книга друга (Записки кол. Історичної секції Українського науковго товариства в Києві т. XXV)
Грушевський Михайло (ред.)
Наукові збірники ВУАН №61
1928
332
Aa
"Матеріяли з української народної драми. Том І. Український вертеп. Розвідки й тексти. Випуск І
Марковський Євген
Наукові збірники ВУАН №86
1929
259
Aa
Україна в російському письменстві. Частина І (1801—1850 рр.)
Сиповський Василь
Наукові збірники ВУАН №58
1928
445
Aa
Науковий збірник за рік 1926. Записки Українського наукового товариства в Київі (тепер Історичної секції Всеукраїнської академії наук). Том XXI
Грушевський Михайло (ред.)
Наукові збірники ВУАН №26
1926
200
Aa
Матеріяли для культурної й громадської історії Західної України. Том перший. Листування І. Франка і М. Драгоманова
Франко І., Драгоманов М.
Наукові збірники ВУАН №52
1928
510
Aa
Студії з Криму. І-ІХ
Кримський А.Е. (ред.)
Наукові збірники ВУАН №89
1930
214
Aa
Пасічництво (Програми до збирання матеріялів)
Шульгина Л.
Наукові збірники ВУАН №23, вип. 1
1925
74
Aa
Історично-географічний збірник видає Комісія для складання Історично-Географічного Словника України. Том перший
Грушевський Олександер (ред.)
Наукові збірники ВУАН №46
1927
181
Aa
Гути на Чернігівщині
Модзалевський Вадим
Наукові збірники ВУАН №39
1926
199
Aa
Нові студії з історії Київа Володимира Івановича Щербини
Щербина Володимир
Наукові збірники ВУАН №4-в
1926
206
Aa
Записки Історично-Філологічного Відділу Української академії наук. Кн. I
Зайцев Павло (ред.), Багалій Д. І. (гол. ред.)
Наукові збірники ВУАН №Кн. I
1919
240
Aa