Архів друкованих видань
Всеукраїнської Академії Наук
1919-1931 рр.

Зміст архіву